Acronis True Image 2021 (v26.0.1.39620)

Acronis True Image,安克诺斯专业数据备份恢复软件,为你提供专业数据保护。Acronis安克诺斯是全球最佳数据备份恢复软件,能对电脑文件、磁盘、应用程序、操作系统等进行完整数据备份、恢复与迁移的软件,超快备份恢复,轻松系统转移。Acronis True Image 2020,支持数据完整备份、一键恢复数据、磁盘克隆、移动备份、系统迁移、异机还原、文件归档、补丁测试、安全区、勒索病毒防御等功能轻松搞定。

Acronis True Image 2021v26-云帆网绿色软件站Acronis True Image 2021v26-云帆网绿色软件站Acronis True Image 2021v26-云帆网绿色软件站

新版特性

Acronis True Image 现已更名为 Acronis Cyber​​ Protect Home Office
https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-true-image-is-now-acronis-cyber-protect-home-office/

Acronis Cyber​​ Protect Home Office Build 39620
https://www.acronis.com/en-us/support/updates/changes.html?p=41675

Acronis True Image 2021 Update 5 build 39216
https://www.acronis.com/en-us/support/updates/changes.html?p=42226

Acronis True Image 2020 新增功能:
•  全新备份格式,备份恢复速度比以前的版本快了50%
—全新的备份格式,更快的备份和恢复速度,比最快还快
—这种新的备份格式还允许您更快地浏览云备份中的文件
•  更全面的数据管控功能,确保备份不干扰笔记本使用性能
—支持备份WiFi网络,避免流量计费连接和不安全的公共网络
—可以在笔记本电脑使用电池电源运行时控制备份的运行时间
• 可以完全阻止备份使用电池电源运行,能设置最小电源级别
—更强大的防勒索功能,备份和反恶意软件防御技术持续加强
—2020版本采用Acronis主动保护技术实时阻止勒索和挖矿攻击

下载地址

Acronis Cyber​​ Protect Home Office v26.0.1.39620 + Boot CD [2021/09/10]
安装包https://dl.acronis.com/s/AcronisCyberProtectHomeOffice_39620.exe
启动盘https://dl.acronis.com/s/AcronisCyberProtectHomeOffice_39620.iso

Acronis True Image 2021 v25.8.1.39216 + Boot CD [2021/03/30]
安装包https://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2021_39216.exe
启动盘https://dl.acronis.com/s/AcronisTrueImage2021_39216.iso

Acronis安克诺斯产品官方卸载工具
https://dl.acronis.com/u/kb/CleanupTool.exe

AcronisCyberProtectHomeOffice_v26.x.x.x – Patch
ATI2021_ActivationScript_2021.03.30.bat – skyteddy
Acronis True Image 2021 v25.x.x.x Activation Patch
https://pan.lanzoui.com/b0f1g7ova

赞(1)
未经允许不得转载:云帆网 » Acronis True Image 2021 (v26.0.1.39620)

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册